Markanläggningar

Markanläggning och markarbete 

Vi ser oss som en viktig aktör för besökarnas helhetsupplevelse av en fastighet. Genom åren har vi blivit specialister på markarbeten, men vi erbjuder idag en mängd tjänster för alla typer av kommersiella fastigheter. Som leverantör med lång och gedigen erfarenhet kan vi erbjuda en bredd av tjänster som både lyfter estetiken och bidrar till funktion, renlighet och underhåll. Vi sköter alla slags markanläggningar och underhåller asfaltsytor och kantsten. Vi halkbekämpar för kundernas säkerhet och håller parkeringsytor öppna och funktionella. Vi utför även markplanering och markanläggning av både hårda och mjuka ytor. Vi ser helt enkelt till att det ser snyggt och välkomnande ut ute. En fastighets utomhusmiljö är av stor vikt för den totala kundupplevelsen.

Inget uppdrag är för svårt för oss

Vi har under åren byggt upp och organiserat två framgångsrika systerföretag som tillsammans klarar de hårda kraven från stora centrumanläggningar. Vi kan därför erbjuda det mesta inom markanläggning, trädgårdsanläggning, växtskötsel och utomhusskötsel. 

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med inom markanläggning:

  • Alla former av finplaneringsarbeten
  • Markplanering av hårda och mjuka ytor
  • Åtgärder vid skadegörelse, till exempel påkörning av lyktstolpar och P-skyltar
  • Sättning av gatsten, korrigering av påkörningsskador och läggning av betongplattor
  • Schakt för dagvattenledningar och elledningar
  • Isolering och dränering