Garagestädning

Garaget – kundens första intryck

Städa garage kan låta som något man gör lite vid sidan om, men vi vet hur viktigt det är. I många kommersiella fastigheter är infart, parkeringsytor och garage det första kunderna ser. Betydelsen av att hålla rent och snyggt kan inte framhållas nog.

Di-ers och Dians förhållningssätt bygger på att bilburna besökare ska känna sig välkomna - och helst glatt överraskade - redan i garaget. Vi har samlat på oss mycket kunskap om garagestädning i Stockholm och har erfarenhet från många stora parkeringsgarage. Det har lärt oss att det bästa sättet att lyckas med uppgiften är att betrakta garaget som sitt eget. Det kan låta lustigt eller enkelt, men uppgiften kräver två svåra och avgörande saker – rätt utrustning och rätt inställning. Det vill säga, moderna maskiner och motiverad personal.

Rena och snygga garage på vårt vis

Erfarenheten har visat - och våra uppdragsgivare vet - att ett rent och snyggt garage stärker besökarens totala upplevelse av ett köpcentrum. Di-er och Dians tar helhetsansvaret för att det ska vara och förbli så.

Vi håller garagegolv, ramper och balkar rena och snygga genom maskinell skurning. Vi ser till att belysningen fungerar och att pelare och väggytor är rena. Vi använder marknadens mest moderna maskiner och är mycket noga med vilka kemiska medel vi använder, för minsta möjliga miljöpåverkan. Vår personal strävar alltid efter bästa möjliga resultat så att parkeringsgaraget ska bli en trevlig och trygg plats att vistas i. Vi kan bland annat göra det här för ert garage:

  • Maskinell och manuell skurning av golv
  • Högtrycksspolning av väggar, ramper och kanter