Man i skurmaskin städar garage i Farsta Centrum

Farsta C – från trappstädning till helhetsansvar

Vårt stora engagemang i Farsta Centrum är ett exempel på hur ett uppdrag ofta börjar i liten skala för att sedan växa. Det kan vi tacka våra duktiga medarbetare för. Deras förmåga att skapa kontinuitet och att de ständigt visar ansvarskänsla skapar förtroende hos våra kunder.

2009 fick Di-ans chansen att sköta en begränsad trappstädning i Farsta under en provperiod. Utfallet blev gott, kunden var nöjd, uppdraget förlängdes och förfrågan kom om att även städa minigallerian. Så småningom fick vi förtroendet att städa allmänutrymmen och garage, och efter hand kom utomhusområdena också att bli vårt ansvar. Det gällde skötsel av trädgårdsanläggningar och parkeringar som krävde maskinell sopning. Som kronan på verket fick vi till slut helhetsansvaret för Farsta Centrum.

Snabba på bollen

Vi tar även anläggningsuppdrag

Idag får vi även anläggningsuppdrag när något behöver åtgärdas. Att vi som servicepartner alltid är snabba på bollen bidrar till det goda samarbetet. Farsta Centrum är ett bra exempel på hur Di-er och Dians blir en fungerande helhet för kunden – och på hur ”inomhus och utomhus” hjälps åt som en familj där det behövs.

"I över ett decennium har vi haft Dians här i centrum. Det bästa betyget är egentligen från våra besökare i centrumet, dom berömmer oss ofta för att det är så fint. Fantastisk personal som alltid är trevliga och känner en stolthet i det dom gör. Väldigt lätt att jobba med Dians, vi har en samsyn som gör att samarbetet är väldigt smidigt."

STEFAN KARLSSON, SÄKERHETS- OCH DRIFTANSVARIG ATRIUM LJUNGBERG AB